top of page

VÅGA SLÅ ROT

Foton från kajen längst ute på halvön Tjuvholmen i Oslo.

Medverkat i Fiskhussalongen, Galleri Fiskhuset i Nyköping 2019. Temat på salongen var MOD.

Våga slå rot | RÖD 

Våga slå rot | GUL 

Våga slå rot | STRÅ

Våga slå rot | LITEN

bottom of page